Kategorije: Članki

Share

Kategorije: Članki

Share

olajsava-ddpo

Vsako podjetje se srečuje z izzivi optimizacije svojih finančnih bremen, pri čemer je eden od ključnih elementov učinkovito upravljanje z davčnimi obveznostmi.

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) je ključen element poslovanja vsakega podjetja, saj predstavlja pomemben del državnih prihodkov in je neposredno povezan s poslovnim uspehom podjetij. 

Vendar pa obstajajo zakonite možnosti za znižanje davčne obveznosti, ki jih podjetja lahko izkoristijo. 

V tem članku bomo razložili, kakšne olajšave pri obračunu DDPO so na voljo v Sloveniji in kako jih podjetja lahko učinkovito uporabijo.

 

Kaj so olajšave pri DDPO?

Olajšave pri obračunu DDPO so orodja oz. ukrepi, ki podjetjem omogočajo legalno zmanjšanje davčne osnove. Ta pristop ne pomaga le pri zniževanju davčnih stroškov, ampak tudi spodbuja podjetniško dejavnost na področjih, ki so v interesu države.

Te olajšave so predvidene z zakonom. Sem spadajo investicije, raziskave in razvoj, zaposlovanje določenih skupin delavcev in druge.

 

Vrste olajšav

Podjetja v Sloveniji lahko izkoristijo različne vrste olajšav pri obračunu DDPO:

 • Investicijske olajšave:
  Podjetja lahko uveljavljajo olajšavo za vlaganja v opremo in tehnologijo, s čimer se spodbuja modernizacija in povečanje učinkovitosti.
 • Olajšave za raziskave in razvoj:
  Posebne olajšave so na voljo podjetjem, ki investirajo v inovacije in razvoj, kar prispeva k tehnološkemu napredku in konkurenčnosti.
 • Olajšave za zaposlovanje:
  Zaposlovanje določenih ciljnih skupin, kot so mladi, dolgotrajno brezposelni, ali invalidi, lahko prinese davčne olajšave.
 • Olajšave za donacije:
  Olajšava se lahko uveljavlja za donacije na področjih kulture, športa, znanosti, izobraževanja, humanitarne pomoči in zaščite okolja.
 • Olajšave za energetsko učinkovitost:
  Vlaganje v projekte, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost, prinaša davčne ugodnosti.

 

Postopek uveljavljanja olajšav

Za uveljavljanje olajšav je pomembno, da podjetja skrbno spremljajo in dokumentirajo svoje dejavnosti, ki so upravičene do olajšav. To vključuje:

 • Dokumentacija in evidenca:
  Vodenje natančne evidence o investicijah, raziskavah in razvoju ter drugih relevantnih dejavnostih.
 • Skladnost s predpisi: Pomembno je zagotoviti, da so vse aktivnosti, ki so predmet olajšav, v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami.
 • Pravočasnost in natančnost: Pri pripravi davčnega obračuna je bistvenega pomena, da so vse informacije točne in da se obrazci pravilno in pravočasno izpolnijo.

Olajšave pri obračunu DDPO nudijo podjetjem možnost, da proaktivno upravljajo svoje davčne obveznosti in hkrati prispevajo k širšim družbenim in ekonomskim ciljem. Razumevanje in pravilna uporaba teh olajšav je ključna za vsako podjetje, ki si prizadeva za finančno učinkovitost in uspešno poslovanje.

Za dodatno pomoč in strokovno svetovanje glede uveljavljanja olajšav pri DDPO vam priporočamo, da se posvetujete z računovodskim servisom. Strokovno znanje in izkušnje so ključne za pravilno in učinkovito uporabo teh olajšav.

Sorodni članki