Kategorije: Članki

Share

Kategorije: Članki

Share

zmanjsanje-osnove-prispevkov

Za samozaposlene in podjetja je obvladovanje finančnih bremen, kot so prispevki za socialno varnost, ključnega pomena za vzdrževanje zdravega poslovanja. Obračun prispevkov se izvaja na osnovi dohodka, ki ga ustvari samozaposleni ali podjetje, obstajajo pa zakonite možnosti za zmanjševanje te osnove, ki lahko pomembno vplivajo na višino mesečnih obveznosti. Danes z vami delimo nekaj praktičnih nasvetov, kako samozaposleni in podjetja lahko optimizirajo svojo osnovo za obračun prispevkov.

 

Razumevanje osnove za obračun prispevkov

Najprej moramo vedeti, kaj sploh pomeni osnova za obračun prispevkov. To je dohodek, od katerega se plačujejo prispevki za socialno varnost. Za samozaposlene običajno ta izhaja iz doseženega dobička pri opravljanju samostojne dejavnosti oz. iz davčne osnove pri tistih, ki se obdavčujejo na podlagi normiranih odhodkov.
Ključno je, da so vsi dohodki in odhodki pravilno evidentirani, saj to neposredno vpliva na višino obračunanih prispevkov.

 

Praktični nasveti za zmanjševanje osnove za obračun prispevkov

1. Izkoristite zakonske olajšave

V slovenski zakonodaji so na voljo različne olajšave, ki lahko zmanjšajo osnovo za obračun prispevkov. Na primer, ob prvem odprtju samostojnega podjetja (s.p.) lahko izkoristite olajšavo, ki prvo leto poslovanja omogoča 50 % znižanje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). V drugem letu poslovanja pa lahko uveljavljate 30 % znižanje tega prispevka.

2. Znižanje zavarovalne osnove

Če zavarovanec oceni, da določena zavarovalna osnova za tekoče leto ne odraža pričakovanega dobička, se lahko samostojno odloči, da bo plačeval prispevke od znižane zavarovalne osnove. To znižanje lahko znaša največ 20 %, vendar ne sme biti nižje od minimalne zavarovalne osnove.

V primeru, da je zavarovalna osnova iz prejšnjega odstavka ugotovljena na podlagi dejanskega dobička za leto, v katerem je bilo uveljavljeno znižanje zavarovalne osnove, preseže to znižano zavarovalno osnovo za več kot 20 %, se v naslednjem obdobju prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, ki se določi na osnovi dejansko ugotovljenega dobička in se poveča za 20 %.

(11. člen Pravilnika o določanju zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 89/13, 11/15, 83/16 in 72/17))

3. Posvet z računovodskim servisom

Zaradi kompleksnosti zakonodaje in številnih možnosti za optimizacijo obveznosti je priporočljiv posvet z računovodskim servisom. Strokovnjaki vam lahko ponudimo prilagojene rešitve in svetovanje glede najbolj optimalnih pristopov za specifične okoliščine.


Zmanjševanje osnove za obračun prispevkov zahteva strateški pristop in dobro poznavanje veljavne zakonodaje. S pravilnim evidentiranjem stroškov, izkoristkom zakonskih olajšav, preudarnim upravljanjem z dobičkom in strokovnim svetovanjem računovodskega servisa lahko samozaposleni in podjetja znatno optimizirajo svoje davčne obveznosti. Ta proces ne izboljšuje le finančne učinkovitosti, ampak prispeva tudi k stabilnosti in rasti poslovanja.

Sorodni članki